073-7282525

על מיסים והחזרי מס - מומלץ לקרוא

מאת: רו"ח אירית קמינצקי - שיביבשנים האחרונות אנו עדים לשינויים רבים ומורכבים בתחום המיסוי. רשות המיסים הפכה להיות לשותפה משמעותית ומכבידה גם לרווחי ההון שלנו ולא רק להכנסותינו מיגיעה אישית, דהיינו ממשכורת ומעסק.

 

בשנת 2003 הוחלט למסות את שוק ההון. ההתחלה ב2003 הייתה ב"דמות" מס מחזור של 1% בודד, שהפך בשנת 2004 למס של 10%-15%, לאחר כמה שנים המס עלה ל15%-20%, ובשנת 2012 המס על רווחי ההון הריאלים הגיע ל.25%, כאשר בעל מניות מהותי על הכנסה מרווח הון (או מדיבידנד) משלם מס. בשיעור של 30% - 32%.
בימים אלו אמור לעבור בקריאה שנייה ושלישית חוק ההסדרים. פרק המיסוי שבו לא מביא איתו, לצערנו גם הפעם בשורות טובות:

 

• מס החברות יגדל מ 25% - ל26.5%

• מס הכנסה במרבית מדרגות המס, יגדל גם הוא בממוצע ב1%

• חוק מיסוי מקרקעין שהטיב עד היום עם רבים מאיתנו משתנה. החל מ 1.1.2014 חלק ניכר מעסקאות הנדל"ן שלנו יחויב במס רכישה גבוה יותר מבעבר ויחול מס שבח על חלק משמעותי מעסקאות השבח שנבצע.

• יחול שינוי בחלק מסעיפי המיסוי הבינלאומי.

• יבוטל פטור מדיווח לעולים חדשים ותושבים חוזרים.

• יבוטלו הטבות רבות במסגרת סעיף 64א לפקודה (חברה משפחתית) שהיה בסיס פורה לתכנוני המס.

עושה רושם שחוקי המיסוי אכן הולכים וסוגרים את מעט הפטורים וההקלות שהיו?!

אכן, המציאות הופכת ליותר מורכבת, אבל עדיין ישנם לא מעט כלים, כולם במסגרת החוק, המאפשרים לנישום החכם והאחראי למזער את נטל המס ולהביאו לאופטימיזציה.

לעיתים קרובות חלק ניכר ממיסים שאנחנו משלמים לפקיד השומה או למנהל מס שבח, מוחזר לנו בעקבות הגשת הדוח השנתי או הדוחות השנתיים. כאשר מדובר בעסקאות בשוק ההון או עסקאות מקרקעין, לעיתים קרובות מגיעים סכומי ההחזר לעשרות ולמאות אלפי שקלים. כל מה שצריך לעשות הוא להגיש דוחות לפקיד השומה בצורה נכונה תוך הסתמכות על פקודת מס הכנסה וחוק מס שבח.

בסקירה זו אתייחס רק להחזרי מס שמקורם בעסקאות שבח מקרקעין ושוק ההון, כמובן שישנם עוד מקרים רבים בהם עשוי להיות מוחזר מס בעקבות הגשת דוחות, כגון: נכות, הנחות ממס בגין מקום מגורים, הפקדות סוציאליות וביטוחי חיים שלא קיבלו ביטוי במשכורת ועד.

 

אדגים את דבריי:

למרות שהחל מה 1.1.2012 הבנקים מקזזים את ההפסדים שנוצרו בתיק ניירות הערך כגד רווחים מניירות ערך מדי חודש בחודשו, עדיין הקיזוז אינו אופטאמלי. הבנק אינו מקזז הפסדים ורווחים של אותו לקוח במידה ויש לו כמה חשבונות בנק, לא באותו סניף ובודאי שלא בסניפים שונים או בבנקים שונים. קיזוז זה גם לא נעשה בין חשבונות של בני זוג.
הבנק אינו מקזז הפסדים מניירות ערך משנים קודמות מרווחים מניירות ערך בשנה השוטפת.

הבנק אינו מקזז בהכרח את ההפסד מההכנסות מניירות ערך בשיעורי מס הגבוהים יותר, כמו כן הוא עלול לקזז הפסד הון מול הכנסה מרווח הון גם במקרה שיש הכנסה מריבית ודיבידנד ולנישום הפסד הון מועבר משנים קודמות. במקרה הזה הפסד הון מועבר משנים קודמות לא יקוזז השנה ולפי הלשון הכתובה עלול "פשוט ללכת לאיבוד".

נישומים שגילם מעל 60 ושאין להם הכנסות מגיעה אישית או הכנסות אחרות החייבות בשיעורי מס שוליים נמוכים, זכאים לשלם על רווחים למניירות ערך את המס השולי החל ממדרגת מס של 10%. הפרש זה בין המס שנע בין 15%-25% שנוכה בפועל על ידי הבנק לשיעור המס לו הם זכאים יוחזר רק על ידי פקיד השומה בעקבות הגשת הדוח השנתי. במקרים רבים החזר זה בגין כמה שנות מס עשוי להגיע לעשרות אלפי שקלים.

תוך כמה זמן מותר לשכיר או לנישום שאינו חייב בהגשת דוח החזר מס להגיש דוח לפקיד השומה בגין החזר מס? עד שש שנות מתום השנה אליה מתייחס הדוח.

שוק ההון אינו היחיד שמאפשר לנו לצמצם את נטל המס בעת הגשת הדוח השנתי, גם מיסוי מקרקעין שהוא תחום מיסוי מורכב מאד, המחייב התמצאות מעמיקה בחוקי המס, הן במס הכנסה והן במיסוי מקרקעין מחייב התערבות של מומחה בשלב הגשת הדוח השנתי לפקיד השומה. למרות שכמות העסקאות בתחום המקרקעין נמוכה משמעותית מזו בשוק ההון, מדובר בסכומים משמעותיים יותר (בד"כ) בכל עסקה וכמעט כל עסקת מקרקעין שלא תוכננה מראש על ידי מומחה מיסוי תסתיים בהחזר מס בעת הגשת הדוח השנתי לפקיד השומה.

מנהל מס שבח בד"כ מנכה את המס המאקסימלי בעת מכירת נכס שאינו דירת מגורים מזכה. שיעור מס אפקטיבי במכירת זכות במקרקעין החייבת במס עלול להגיע אף לשיעור מס של 40%,.תלוי בעלות הרכישה, במועד הרכישה, בגיל הנישום ובהכנסות האחרות שהיו לו בשנת המכירה ובשנים שקדמו למכירה. לדוגמא: נישום שגילו גבוה מ 60 ואין לו הכנסה אחרת שחויבה במס שולי בשנת המכירה ובשלוש שנים שקדמו למכירה, עשוי כלל לא להתחייב במס במכירה, בזכות מנגנון פריסת רווח ההון (ושבח מקרקעין) שקיים בפקודת מס הכנסה ובחוק מס שבח ומכיוון שמנהל מס שבח מנכה מהנישום את המס המאקסימלי בעת המכירה.


נישום שמוכר נכס שאינו דירת מגורים מזכה ש"חזקת שיתוף" חלה עליו ועל בת זוגתו (כלומר ניהול משק בית באופן משותף) רשאי לטעון לחישוב נפרד בעת מכירת הנכס (למרות שהנכס רשום רק על אחד מבני הזוג), לחלק את התמורה והשבח בין בני הזוג ולצמצם באופן ניכר את נטל המס במכירה.

שוק ההון ושוק המקרקעין - הולכים יד ביד גם כאשר בהחזרי מס עסקינן. לדוגמא: הפסד מניירות ערך ניתן לקיזוז מול שבח ריאלי. הפקודה אינה מגבילה קיזוזים של הפסדים הון מול רווחי הון החייבים ב אותו שיעור מס. קיזוז הפסד הון שמקורו בניירות ערך ניתן לקיזוז מול שבח ריאלי שחייב לעיתים במס שולי גבוה. ללא הגשת הדוח השנתי הבנק היה מקזז לנו הפסד זה במקרה הטוב מרווח מניירות ערך החייב בשיעור מס של עד25%, אם קיים שבח מקרקעין שחייב בשיעור מס של 50% הרי שניתן לקזז הפסד זה מולו וכך להכפיל את החיסכון המושג ממס.

כל המקרים שציינתי מחייבים הגשת דוח שנתי לפקיד השומה בגין שנת המס אליה מתייחס הדוח ולעיתים גם בגין כמה שנים שקדמו לאותה שנה.

כל החזרי המס צמודים למדד ונושאים ריבית של 4% לשנה, הפרשי הצמדה וריבית פטורים ממס הכנסה. סכום ההחזר צמוד מתום שנת המס אליה מתייחס הדוח ועד למועד ההחזר בפועל.


הכותבת הינה רואת חשבון המתמחה במיסוי, עובדת בכירה לשעבר ברשות המיסים, פקיד שומה גוש דן וכיום בעלת פרקטיקה למיסים וראיית חשבון

 מעוניין לקבל ייעוץ מקצועי בנושא החזר מס ?
מלא את טופס הפרטים ונחזור בהקדם.

 

החזרי מס
קבל הצעה כעת
השווה הצעות מגופים מובילים!
מלא פרטיך ונציג יחזור אליך בהקדם
שם מלא
טלפון
מייל
בחר נושא
סכום להשקעה
 הנני מסכים לקבל מבצעים וסקירות לפי חוק התקשורת
הרשמו לניוזלטר!
הזינו כתובת דוא"ל וקבלו עידכונים וטיפים בשוק ההון