לקבלת הצעה

קורס בחירת קרנות נאמנות ואג"ח

קורס בשוק ההון המקנה למשתתפיו ידע תיאורטי ומעשי והבנה נרחבת על אופן פעילותם של השווקים הפיננסיים השונים

צוות ברוקר


קורס בחירת קרנות נאמנות ואג"ח


מטרות הקורס :

הקורס מקנה למשתתפיו ידע תיאורטי ומעשי והבנה נרחבת על אופן פעילותם של השווקים הפיננסיים השונים, עולם קרנות הנאמנות, אגרות החוב ופסיכולוגיית המשקיעים.

קהל היעד:

• לאנשים המעוניינים להכיר את תחומי שוק ההון המגוונים.

• לאנשים המעוניינים לדעת כיצד לאתר קרנות נאמנות מתוך 1200 הקרנות הקיימות בשוק שמתאימות לכל אחד באופן אישי.

• לאנשים שכבר יש תיק השקעות ברשותם הכולל קרנות נאמנות ואג"ח ומעוניינים להבין ולבדוק ולהיות מודעים למה שיש להם בתיק.

• לאנשים המעוניינים לזהות הזדמנויות השקעה באג"ח ישיר, גם בדירוגים נמוכים

מתי לצאת ומתי להיכנס.

• לאנשים המעוניינים לחסוך עלויות בבנק בשוק ההון. דרכים להוזלת עמלות מסחר.

 

דרכי ההוראה בקורס:

מפגשים פרונטאליים - בהם תלמד בהרחבה כיצד לבנות ולנהל תיק קרנות ואג"ח בבורסה

  

סילבוס קורס בחירת קרנות נאמנות ואג"ח

 

1.     מפגש ראשון - עולם תעודות הסל וקרנות הנאמנות

                          I.          מבוא

                         II.          מושגי יסוד ומכשירים פיננסיים

                        III.          תעודות סל

                        IV.          קרנות נאמנות מנוהלות

 

2.     מפגש שני - בחירת קרנות נאמנות

                          I.          כיצד בונים תמהיל השקעות נכון

                         II.          הגדרת הסיכון ומשך הזמן

                        III.          קרנות נאמנות - איזה מתאימה לי?

                        IV.          ניהול שוטף של תיק ההשקעות

 

3.     מפגש שלישי - שוק אגרות החוב

                          I.          מבוא לשוק האג"ח ומושגי יסוד

                         II.          סוגי אגרות חוב בשוק

                        III.          תשואה מול מחיר

                        IV.          השפעות חיצוניות

 

4.     מפגש רביעי - זיהוי הזדמנויות באג"ח

                          I.          זיהוי הזדמנויות אג"ח בבורסת ת"א

                         II.          ניהול האג"ח, כניסה ויציאה

                        III.          כדאיות אג"ח בדירוג נמוך

                        IV.          זיהוי סיכונים בשוק

 

5.     מפגש חמישי - פסיכולוגיית שוק ההון

                          I.          הכשלים המהותיים של המשקיע בבורסה

                         II.          כיצד אנחנו מושפעים מהרגש

                        III.          הפקת לקחים ולימוד תמידי

                        IV.          עבודה ע"פ שיטה

 

6.     מפגש ששי - יישום ותרגול

                          I.          בחירת קרנות נאמנות אישית

                         II.          איזה אג"ח מתאים עבורי? תרגול מעשי

                        III.          התמודדות עם משברים בשוק

                        IV.          סיכום קורס